Du skal vælge Rungsted Gymnasium fordi...

Rektor

Mogens Hansen, Rungsted Gymnasium

Der er mange gode grunde til at vælge Rungsted Gymnasium. Men mest af alt er vi...

 

Klar til fremtidens uddannelse

Der er bred enighed om at de unge skal besidde nogle fundamentale faglige færdigheder. Disse består primært af den almen dannelse i bred forstand som STX allerede står for. Men herudover er der krav om en øget viden om naturvidenskab og kultur/sprog samt en forståelse af forretningsverdenen. Sidst men ikke mindst er en større viden om IT og programmering helt essentielt.

Herudover skal de unge skal besidde nogle mere almene kompetencer, hvor de skal være innovative, kreative og kunne kommunikere og samarbejde. På det personlige plan skal de unge være omstillingsparate, vedholdende, nysgerrige, kunne tage initiativ og udvise lederskab samt have en viden om sociale og kulturelle forhold.

Det gør vi
På Rungsted Gymnasium har vi gennem en årrække rustet os til denne virkelighed. Mange af de kompetencer og færdigheder er netop vores force.

Globalt

Vores undervisning har globalt udsyn og vi er det eneste gymnasium, der udbyder 3 delvist engelsksprogede studieretninger f.eks. den naturvidenskabelige studieretning Global Science.

Vi er ligeledes eneste gymnasium som udbyder Japansk og Kinesisk på A-niveau og vi har i år oprettet RG Abroad, som giver eleverne mulighed for at komme på længerevarende studieophold i udlandet. Dette er udover de normale studieture, som går til alt fra Indien og Kina til Italien og Marokko.  Hermed ruster vi vores elever med en kulturel forståelse og global viden. 

Socialt

Vores elever lærer at begå sig i mange forskellige sammenhænge. Dette gør vi ved at styrke de faglige og sociale fællesskaber på tværs af klasserne og årgangene. Således lærer vi vores elever at samarbejde og indgå i sociale sammenhænge på tværs af klasser og årgange.

Vi opfordrer alle elever enten via elevrådet eller på eget initiativ til at oprette udvalg der tager sig af bestemte sager. Vi lytter til disse udvalg og på denne vis fremmer vi elevernes evne til at tage initiativ og lederskab.

Udfordrende

En af vores spidskompetencer er at give vores elever solide faglige færdigheder, almen dannelse, studiekompetencer og evner til at løse komplekse problemstillinger. Vi har i den forbindelse haft fokus på at øge den enkelte elevs læring ved at lære dem at turde fejle og en synliggørelse af og viden om egen læring og udviklingsmuligheder.

Vi har altid som science gymnasium haft fokus på naturvidenskab og har i år bygget nye moderne laboratorier og udbudt nyskabende studieretninger inden for netop naturvidenskab, f.eks. Medicin og Sundhed og nyeste skud Super Science.

Vi var blandt de første gymnasier til at få Innovation som fag på skemaet og vi har innovationsfestival samt innovative forløb i næsten alle fag, hvor der stilles krav om nytænkning. Innovation som fag giver desuden viden om erhvervslivet og iværksætteri.

Vi fremmer elevernes vedholdenhed, faglighed og nysgerrighed gennem vores eget talentakademi RG talent, eller akademiet for talentfulde unge (ATU) og mange andre talent programmer.

Vi er desuden Team Danmark Uddannelsespartner og giver således mulighed for at udfordre sig selv med både eliteidræt og en gymnasieuddannelse.

Det gør vi i relation til reformen

Vi er således allerede nu i gang med at klæde vores elever på til den verden de skal ud i. Men i relation til reformen griber vi muligheden for yderligere at styrke de kompetencer, der er brug for.

Grundforløbet

Vi skruer vores grundforløb sammen således at vi fremmer IT-dannelse, naturvidenskaben og de generelle studiekompetencer samt nysgerrighed og vedholdenhed. Herudover fortsætter vi vores fokus på at fremme en kultur hvor man tør fejle.

Valgfag

Vi udbyder en række spændende valgfag så eleverne efter den nye reform i højere grad kan tone sin studieretning og hermed give eleverne en naturlig nysgerrighed gennem en faglig interesse. Fx kan man vælge Business Studies og således tone ”Global Society Class” i en mere erhvervsorienteret retning eller tone ”verdensklassen” med Idræt B som to-årigt valgfag.

Introforløb 

Vi har fokus på, at vores elever kommer godt og trygt fra start både fagligt og socialt. Vi arrangerer derfor en spændende introtur og introfest for hele 1.g årgangen for at skabe sammenhold, tryghed og god trivsel fra start.  

Informatik som obligatorisk fag

For at fremme IT-kompetencerne opretter vi efter reformen Informatik som obligatorisk C-niveau fag i primært de naturvidenskabelige studieretninger. Dette giver basis for en forståelse af programmering og den teknologiske udvikling inden for IT hvilket bliver en væsentlig parameter for at begå sig i vores fremtidige samfund. 

Vi er hermed klar til fremtidens uddannelse og giver vores elever de kompetencer, der efterspørges i fremtiden.

Flere nyheder

Nyheder

13.10.17

3f på ekskursion

I onsdags var 3.F inde på Rådhuspladen for at lære mere om projektet Climate...